MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA – MUZEUM TEATRU im. HENRYKA TOMASZEWSKIEGO

Po 17 latach starań, 26 marca 2017 roku, otwarto we Wrocławiu Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia, autorski projekt Małgorzaty Bruder w opracowaniu plastycznym Damiana Banasza. Instytucja ma zachować pamięć o jednym z najważniejszych artystów XX wieku, twórcy zespołowego teatru pantomimy, znakomitym choreografie i reżyserze. Idea stworzenia miejsca dokumentującego pracę i pasję kolekcjonerską Henryka Tomaszewskiego powstała jeszcze za jego życia i zyskała aprobatę Mistrza. Muzeum opowiada o wrocławskim życiu teatralnym poprzez stałe i czasowe wystawy, oryginalny program edukacyjny łączący zajęcia teoretyczne z praktycznymi, spotkania, rezydencje artystów, pokazy i warsztaty, które w niekonwencjonalny sposób uchylają rąbka teatralnych tajemnic. Muzeum Teatru przechowuje i eksponuje artefakty związane z teatrami Wrocławia, jest źródłem informacji i kwerend, propaguje metody, idee, techniki związane z teatralnymi profesjami, ale jest też miejscem, gdzie miło spędza się czas, w którym zwiedzający dobrze się czuje, gdzie od wejścia bierze go w posiadanie zaczarowany świat teatru.

Henryk Tomaszewski był koneserem sztuki, kolekcjonował głównie zabawki (część jego zbiorów można obejrzeć na wystawie stałej), ale w jego domu otaczały go też obrazy, rzeźby, piękne przedmioty, dzieła artystów i rzemieślników. Dlatego chętnie gościmy w Muzeum Teatru artystów takich jak Ewa Rossano.

Wystawa: Ewa Rossano OPOWIEŚCI

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, Wrocław Pl. Wolności 7a

29 XII 2021 – 24 IV 2022