POMNIKI

Kryształowa Planeta, brąz, 220 cm, 2010
Dwumetrowa postać dziewczyny w sukni, inspirowanej kulą ziemską, symbolizuje jedność świata, mimo jego różnic religijnych i kulturowych. Rzeźba stoi na skwerze przy wejściu do Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu.

Angelus, brąz, 240 cm, 2007
Pomnik Angelusa Silesiusa, czyli Anioła Ślązaka w Ogrodzie Barokowym przy Zakładzie im. Ossolińskich we Wrocławiu